Tour Eje Cafetero – On Board ShopTour Eje Cafetero con Amigos Chilenos, Spiro Razis, Stavros Razis, Mauricio Rodiguez «Telini» y Juan Jose Moraga «Cohete».
Tour por Bogotá – Manizales – Chinchina y Medellín.

[vimeo]16071505[/vimeo]