Oscar González Skate 2017

Oscar González Terán le pone su sello y técnica a todo lo que pilla en un clip que está brutal. Sabe !